top of page
Trimble_X7_Studio_.png

Zaměřování staveb metodou 3d laserového skenování

Pro naprosto přesné zaměření stavby používáme metodu 3D laserového skenování. Touto metodou dochází k zaměření naprosto všech viditelných bodů v prostoru a jejich přenesení do tzv. mračna bodů v prostoru. Jednotlivé skeny lze mezi sebou spojovat. Takto lze zaměřit prakticky neomezeně velký objekt. 

Takto získané mračno bodů potom dále zpracujeme v software SEMA a kreslíme na něj novou konstrukci. V současné době se jedná o nejpřesnější metodu zaměření reálné stavební připravenosti. 

3D skenování jako služba

Jste projektant a potřebujete pracovat s přesně zaměřeným modelem objektu stavby pro rekonstrukci nebo chcete přesně zaměřit stávající stavební připravenost před dalším postupem prací? Můžete se na nás obrátit. Výstupem našeho měření jsou různé formáty mračna bodů, které si můžete importovat třeba do Archicadu ve formátu e57.

Neváhejte nás kontaktovat ohledně vzájemné spolupráce.  

bottom of page